Anna Rainio

barockviolin

barockviolin

Anna Rainio har studerat violinspel vid Åbo Konservatorium och Helsingfors Metropolia Yrkeshögskola, barockviolinspel vid Sibelius-Akademin samt Kölns Musikhögskola. Hon tog sin A-examen med utmärkta vitsord och blev musikmagister vid Sibelius-Akademin sommaren 2014.
Rainios mest betydelsefulla lärare är själva arbetet. Möjligheten att arbeta ihop med skickliga kolleger och sina egna förebilder samt med nya bekantskaper är mycket berikande och givande.

Rainio verkar som aktiv free-lance-musiker i Finland och utomlands. Vid sidan av olika egna och kammarmusikprojekt spelar hon barockviolin i bl.a. Finländska barockorkestern, Helsingfors Barockorkester och Ensemble Nylandia. Hon har även regelbundet gästspelat i norska Trondheim Barokk–orkestern.

Rainio verkar också som en av ledarna för Finländska barockorkesterns publik- och skolningsarbetsgrupp Fibo Collegiums Seniorbarock-projekt. Anna undervisar dessutom i barockviolinspel och leder om somrarna ensembler för tidig musik vid Karis Tidig musik-kurser.
Rainio gav sin debutkonsert i Konstuniversitetet Sibelius-Akademins Unga Artister–serie i januari 2017. Hon verkar som konstnärlig ledare för I Barockens labyrinter-festivalen år 2018.