Ensemble Nylandia

Barockorkestern

Barockorkestern

Ensemble Nylandia grundades i Helsingfors år 2009 av cembalisten och klaverspelaren Matias Häkkinen och består av yrkesmusiker på tidig musik. Ensemble Nylandia förnyar och förvirrar barockmusikfältet med sina innovativa risktagningar, ger sina medlemmar tillfälle att briljera med sin yrkeskunskap och gör produktioner med andra artister. Orkesterns hjärta är med sin över tiomanna basso continuo-grupp ovanligt stort. Bruket av den på ett mångsidigt och idérikt sätt har rönt beröm hos både rockpoliser med förkärlek för mustig bas och hos barockkännare med tycke för teorbens natursträngar eller cembalons stift av vingpennor. Kring basgruppen har en rik instrumentkår uppstått: en egen renässansensemble, virtuosa instrumentalister, ett kollektiv som förenar tidig och ny musik och ett långvarigt och kontinuerligt samarbete med storartade sångsolister. Ensemble Nylandias tyngdpunkter och populäraste teman har varit olika konserter och dramaprojekt inklusive en mindre känd opera- och oratorierepertoar.

www.ensemblenylandia.info