Jukka Rautasalo

.

.

År 1986 började Jukka Rautasalo (f. 1966) sätta sig in i periodmusicerandet. Som sitt huvudinstrument valde han då, vid sidan av cellon, viola da gamba som han började studera under Timo Junturas ledning vid Sibelius-Akademin. Vid samma tid startade å andra sidan hans karriär inom Avanti!-kammarorkestern där ett nära förhållande till nutidens musik föddes. Inom Radions symfoniorkester har Rautasalo verkat som tredje solocellist sedan 1996. Rautasalo har under sin karriär även verkat som solist med flera finska stadsorkestrar och har som kapellmästare specialiserat sig på 1700-tals musik. Åren 2001-2004 var han konstnärlig ledare för Finländska barockorkestern. År 2007 gav Rautasalo ut cellistkompositören Luigi Boccherinis cellosonater hos skivmärket ALBA.