Pia Freund

sopran

sopran

Pia Freund är en internationellt känd sopran. Hon har studerat vid Sibelius-Akademins operalinje och för professor Dorothy Irving i Sverige. Hon blev känd för en större publik i början av 1990-talet efter att fyra gånger ha tagit första pris i sångtävlingar. Därmed inleddes också hennes internationella karriär. Freund har fått många kulturpris av vilka må nämnas Sibelius-medaljen, utdelad av Sibelius-sällskapet i Tavastehus. Vid sidan av sina artistuppdrag verkar Pia Freund numera som sakkunnig och har förtroendeuppdrag i olika musikkulturella sammanhang. Därtill undervisar hon både i hemlandet och utomlands. Pia Freund är en mångsidig sångerska men är speciellt känd för sin tolkning av Kaija Saariahos vokalmusik, i både recital- och orkesterverk och på operascenen. Pia Freund har spelat in Saariahos musik och framfört den på olika håll i världen, från Brasilien till Venezuela. Ett av Pia Freunds intressen är nutidsmusik vilket har fått henne att söka innovationer och kontakt med olika kompositörer. Det har under de senaste åren resulterat i uruppföranden av bl.a Lotta Wennäkoskis, Matthew Whittalls, Libby Larsens, Paavo Korpijaakkos och Ilari Laaksos musik. Pia Freund har under hela sin karriär med ett välkänt engagemang och medvetenhet regelbundet konserterat med Europas främsta orkestrar och kapellmästare. Lied- och kammarmusikprojekt står hennes hjärta särskilt nära samt konserter som bygger på något särskilt tema. Hon räds inte heller att genom musiken närma sig samhälleligt svåra frågor eller orättvisor; hon utmanar gärna lyssnaren till begrundan och sensibilitet. Det ligger henne nära och känns naturligt att förena olika konstinriktningar och hon älskar att arbeta ihop med dansare och skådespelare. Freund har gjort skivinspelnigar för Ondine, Finlandia, Alba och Naxos.