Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch

violin

violin

Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch är en ovanligt mångsidig violinist. Hon spelar musik från alla tidsepoker men tyngdpunkten i hennes repertoar ligger på 1600-1800-talen. Förutom violin spelar hon altviolin och viola d’amore, hon verkar som konsertmästare och därigenom även som orkesterledare. Efter sina studier vid Sibelius-Akademin (för Yoshiko Arai, Jouko Heikkilä och Kaija Saarikettu) har Kaakinen-Pilch studerat för bl.a. Ana Chumachenko samt barockviolin för bl.a. Monica Hugget och Lucy van Dael.

Kaakinen-Pilch har medverkat i ett flertal ensembler i Finland och utomlands. Numera är hon en eftersökt konsertmästare för nästan alla berömda orkestrar specialiserade på tidig musik samt olika stadsorkestrar med barockmusik och musik från klassicismen på programmet. Till hennes solorepertoar hör Bibers 16 Mysteriesonater, Bachs solosonater och -partitor samt soloviolinverk från 1500- och 1600-talen.

Kaakinen-Pilch har verkat som kammarmusikprofessor i Stavanger, Norge, samt professor i tidig musik vid det Danska Kungliga konservatoriet och Bremens Konstakademi. För närvarande är Kaakinen-Pilch professor i tidig musik vid Krakovs musikakademi och lektor i violinspel vid Tammerfors yrkeshögskola. Hon verkar som lärare vid Europeiska unionens barockorkester och håller flera mästarkurser. Kaakinen-Pilch har inbjudits att verka som gästande lärare vid avdelningen för tidig musik vid Sibelius-Akademin för åren 2020-21.

Kaakinen-Pilch har medverkat som konsertmästare och som medlem av ensembler på ett tiotal skivor med tidig musik samt spelat in solorepertoar. Till de senaste inspelningarna hör skivan med Johannes Brahms violinsonater, publicerad av Ondine 2018, där Tuija Hakkila och Kaakinen-Pilch spelar periodinstrument. Många av Kaakinen-Pilchs inspelningar har fått stor internationell uppmärksamhet och strålande kritik. Kaakinen-Pilch trakterar en av Suomen Kulttuurirahasto ägd barockviolin som är byggd av Giovanni Battista Rogeri 1691.