Aktuellt

26.1.2024

I barockens labyrinter 2024

Programmet för I barockens labyrinter 2024 publiceras under våren! Håll dig uppdaterad!30.10.2023

Ett stort tack: I barockens labyrinter 2023

FestiEtt stort tack för publik och fantastiska artister! Vår festival var en stor succé!Pressmeddelande
20.10.2022

Bach och avsked

Festivalen I barockens labyrinter 22.11 – 27.11.2022

I barockens labyrinters festival 2022 arrangeras 22.11 – 27.11 i Pargas. För festivalens konstnärliga ledare Anna Rainio är årets konserter härmed hennes sista i och med att en efterträdare tar över ledarskapet. ”Denna uppgift har varit mycket lärorik, givande och också mycket belönande med beaktande av slutresultatet. Vi har framgångsrikt kryssat genom två corona-år och dess utmaningar, vi har lyckats arrangera konserter trots allt. Jag ser med tillfredsställelse tillbaka på åren som gått och gläder mig för allt som vi inom en liten organisation fått till stånd. Med en ny konstnärlig ledare vid rodret ges festivalen även en unik möjlighet att utveckla sig och finna nya dimensioner. Detta är ett fruktbart läge både för festivalen och särskilt för alla kulturhungriga Pargasbor”, säger Rainio. Vem den nya konstnärliga ledaren blir får vi veta ännu under oktober.

Även i år för festivalen I barockens labyrinter med sig många namnkunniga konstnärer till skärgården. Till konsertveckans huvudtema hör Johann Sebastian Bachs musik, och konserter ges på olika historiska ställen i Pargas även som i Lundo kyrka.

I J.S. Bachs och Per Brahes spår

Vid den första festivalkonserten på fredag lotsar lutenisten Mikko Ikäheimo lyssnarna

i barockens labyrinter med hjälp av greve Per Brahes lutnotbok i Musikinstitutet Arkipelags kammarmusiksal. Brahe, som var Finlands generalguvernör under förra hälften av 1600-talet, studerade på sin tid i centraleuropeiska universitet och i undervisningen ingick även lutspel. I Brahes minnesbok har man funnit bl.a. musikstycken och psalmer av många betydande renässanskompositörer. Under konsertens gång berättar Ikäheimo om Brahes liv och om de stycken han spelar. ”Ikäheimos Brahe-konsert är mycket intressant emedan mycket lite dåtida notmaterial från de nordligare delarna av Europa har bevarats. Och visst var Brahe i synnerhet i Åbotrakten en betydande historisk gestalt”, resonerar konstnärliga ledaren Anna Rainio.

Höjdpunkten under festivalen I barockens labyrinter 2022 utgör J.S. Bachs Juloratorie-konserter. Den första ges i Pargas kyrka på lördag och den senare i Lundo kyrka på söndag. En festivalensemble bestående av musiker specialiserade på tidig musik har bildats och Musica Vocale-kören medverkar under ledning av Tomi Satomaa. Solister är sopranen Elina Rajamäki, alten David Hackston, tenoren Mats Lillhannus samt basen Jussi Merikanto. Vid konserterna uppförs Juloratoriets kantater I-III.

”Mitt eget mål som ättling till en kyrkomusiker har varit att få presentera åtminstone ett av Bachs stora kyrkomusikverk under festivalen och i Pargas kyrka. På våren fick vi höra Pflegers passionsmusik framförd av Orkester Nord och Vox Nidrosiensis och förra hösten Bachs kantat Ein feste Burg ist unser Gott. Därtill har Buxtehudes kantater ofta funnits på programmet. Det gläder mig stort att Väståbolands och Lundo församlingars samarbete leder till att Bachs Juloratorium nu uppförs under festivalen med ett stort artistuppbåd”, säger Rainio. Hon beskriver sitt eget förhållande till Juloratoriet som ”ett mycket kärt och viktigt verk för mig som för sin del hör till julförberedelserna på samma sätt som passionerna inför påsken.”

Söndagen inleds med en musikalisk mässa i Pargas kyrka där vi får höra musik framförd av festivalens artister. På eftermiddagen uppträder Baccano-ensemblen i Pargas begravningskapell. Ensemblen består av blockflöjtisten Hanna Haapamäki, violinisterna Susanne Helasvuo och Anni Elonen, altviolinisten Tiila Kangas, cellisten Jussi Seppänen, kontrabasisten Anna Rinta-Rahko, lutenisten Eero Palviainen samt cembalisten-organisten Marianne Henriksson. Man uppför både välkänd och mindre känd musik av J.S. Bach i lite nyare tappning. ”Baccano-ensemblens Bach-konsert är förutom Juloratoriet mycket intressant och mångsidig genom att vi får se nya sidor av mästarkompositören”, tillägger Rainio.

Samarbete och skolkonserter

Söndag kväll fortsätter med Bachs storverk, Juloratoriet, denna gång i Lundo kyrka som är Musica Vocale-körens hemvist. Besättningen och programmet är samma som i Juloratorie-konserten i Pargas. ”Uppförandet av ett storverk är alltid ett kapitel för sig. Det är fint att församlingarna har gett sig i kast med detta och också härligt att kunna uppföra verket hela två gånger. Efter en stor förhandsansträngning är sådant alltid mycket givande”, konstaterar konstnärliga ledaren Rainio, som också som vanligt själv spelar med i festivalorkestern.    

Under början av festivalveckan får också skolbarnen i Pargas dyka ner i Barockens labyrinter då skolkonserten En fågel vid namn Agata ges i kultursalen i PIUG. Här presenterar dansösen Heidi Masalin, barockviolinisten-sångerskan Anni Elonen, blockflöjtisten Hanna Haapamäki och barockcellisten Lea Pekkala ett scenverk i vilket omvärlden betraktas ur en själfull och rebellisk fågels perspektiv. Skolkonserterna görs som ett samarbete mellan Pargas stad och Konsertcentralen. ”Vi har årligen önskat rikta oss också till barnen i vårt festivalprogram och i år får en hop Pargas-skolbarn ta del av en mångkulturell föreställning som de förhoppningsvis kommer att minnas också som vuxna.”

Ytterligare information

Producent Maija Leino

parbarock@gmail.com

0405968505