VILLKOR

Pargas Barocksällskap (FO-nummer 2100163-5) säljer tjänster till privatpersoner i Finland. Vi förbehåller oss rätten till ändring av leveransvillkor och priser. I priserna ingår mervärdesskatt.

Beställning
För att beställa, välj biljetter på hemsidan och lägg dem i kundkorgen. Skicka beställningen genom att betala biljetterna i webbutikens kassa. Genom att lägga din beställning godkänner du dessa villkor och priser. Med att ange din e-postadress i beställningen, skickar vi dig en beställningsbekräftelse via e-post. Av beställningsbekräftelsen framgår biljetterna som beställts samt priset. Denna bekräftelsen fungerar sedan som biljett.

Betalning
Betalningar i webbutiken förmedlas av Bambora PayForm (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4) som är registrerat i det av Finansinspektionen övervakade registret över betalningsinstitut. Du går till betalningen via Bambora PayForm webbtjänst och på ditt kontoutdrag är betalningsmottagaren Paybyway Oy. Bambora PayForm förmedlar betalningarna till webbutiken. Betalningen är trygg, då alla uppgifter om transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående instans ser dem.

Köpet uppstår mellan webbutikskunden och webbutiken. Webbutiken är ansvarig för samtliga skyldigheter rörande köpet.

Läs mera: http://www.bambora.fi

Betalningssätt
Via Bambora kan du betala med internetbankkoder eller betalkort (credit/debit). Följande betalningssätt används: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Sparbanken, Aktia, Lokala andelsbanker, S-banken, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard-kort.

Bambora PayForm kontaktuppgifter
Bambora PayForm, Paybyway Oy (FO-nummer 2486559-4)
E-post: payform@bambora.com
Telefon: +358 29 300 5050 (vardagar kl. 9–16)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Villmanstrand

Ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för fritidstjänster som har avtalats för en viss tidpunkt.

Integritet
Pargas Barocksällskap rf lämnar inte över kundinformation till en tredje part. Vi ber endast behövlig kundinformation för leverans av beställning. E-post och telefonnummer behövs för att kunna skicka en orderbekräftelse samt för att kunna kontakta kunden vid eventuella problemsituationer.

Informationssäkerhet
All information som kunden ger på vår nättjänst skyddas såväl på nätet som utanför det. All känslig information du ger skyddas med kryptering så att inte någon extern part kan ta del av den. Vi använder SSL-kryptering, som är internets mest använda krypteringssystem och används bland annat av nätbanker för att skydda deras dataöverföring.

Betalning och transaktion via vår webbutik är säkert eftersom kundens bank- eller kreditkortsnummer inte överförs till oss. Vi sparar dem inte heller i något register. På så vis kan inte kundens betalkortsuppgifter, ens vid dataintrångsfall, hamna i fel händer via vår tjänst.

Även utanför vår nättjänst bevaras all information, som getts för kunna leverera beställningen, med största möjliga omsorg. Din givna information hanteras endast av Pargas Barocksällskap rf. för leverans, fakturering, transport samt inom kundbetjäning. Vår kunddatabas är skyddad med användarspecifika användarnamn och lösenord.